Real Asset Management

"Stabilita spoločností W Corporation a ich dlhodobý udržateľný rozvoj na realitnom trhu sú hnacou silou, ktorá nás posúva vpred. Dosiahnuté výsledky v nás upevňujú presvedčenie, že sme sa vydali správnym smerom vo zvyšovaní kvality obchodného mena a hodnoty značky W Real®". 

Sme vytrvalí, máme víziu a predstavivosť, neustále inovujeme ale nebojíme sa urobiť chybu. Sme tímom hodnôt nie iba lacného úspechu. Naše pravidlá sú etické. Vytvárame príležitosti. Práca nám prináša radosť, napĺňa nás, obohacuje a zdokonaľuje. Je to naša cesta. To je náš cieľ.

                                                                              JUDr. Ing. Vladimír Ludvík, RSc., MBA

                                                                                                 prezident W Corporation

... bývajte v centre Vášho diania


APOLLIS BUSINESS APARTMENTS ****

nové manažérske bývanie v biznis zóne Bratislavy