W REAL 

W Real ( Real Asset Management ) je organizačnou súčasťou W Corporation: profesionálneho združenia úzko spolupracujúcich, kapitálovo, investične a organizačne prepojených úspešných podnikateľských subjektov zdieľajúcich spoločné podnikateľské hodnoty, finančnú stabilitu, profesionálny servis a vzájomnú podporu W Asset Management v záujme dlhodobého udržateľného efektívneho rozvoja a prosperity združenia. 

Ocenenie BEFFA 2014
W Real je nositeľ medzinárodnej Ceny BEFFA 2014 za realizáciu Bytového domu Košická v Bratislave a strieborný medailista tejto medzinárodnej súťaže v podmienkach ČR a SR, reprezentant manažérskej investičnej skupiny v oblasti realít zameranej najmä na riadenie a správu vlastných realitných investícií, realitnú podporu združených a partnerských realít a poskytovanie nájomného bývania pre rozmanité cieľové skupiny klientov.

Medzinárodná porota ocenila Striebornou plaketou BEFFA 2014 vzácny súlad architektonickej kvality s funkčnými, environmentálnymi a energetickými parametrami stavby, vyzdvihla erudovanosť projektantov i zodpovednosť investora a zaradila tento projekt medzi víťazné stavby v rámci česko-slovenského finále.